Om Föreningen Folkets Park

Föreningen Folkets Park u.p.a. Örebro grundades 1895 och är en andelsägd förening. Våra andelsägare bestämmer hur vi skall utföra vårt uppdrag via en styrelse som väljs varje år i samband med föreningens årsstämma.

Föreningen är öppen för alla och är politiskt och religiöst obunden, men är i grunden sprungen ur arbetarrörelsen.

Alla som vill kan bli andelsägare och påverka hur föreningen skall arbeta.

Vår uppgift

Är att skapa möten mellan människor genom att erbjuda spännande händelser, kulturella upplevelser och glad underhållning för alla generationer i en stimulerande miljö.

Vår strategi är

 • Att tillfredsställa kundens förväntningar samt ge en god service.
 • Att alltid förse en stor och bred danspublik med den bästa dansmusiken.
 • Att kännetecknas av barnvänlighet och genom ett varierat utbud locka barnen till kreativa tankar och skratt
 • Att vara anordnare av drogfria ungdomsarrangemang.
 • Att erbjuda och tillvarata olika kulturers mötesformer.
 • Att ha en hög tillgänglighetsfaktor på evenemangen.

Historik

1903 Föreningen Folkets Park startade sin verksamhet vid Rynningeberg på norr.

1934 flyttades hela verksamheten söderut till Adolfsberg, där det fanns tillgång till ett större parkområde som Folkets park behövde för sin utveckling.
I Brunnsparken pågick Brunnsverksamhet ända in på 1900-talet, men omvandlades således 1934 till Folkets Park. Namnet Brunnsparken blev officiellt 1962.

1973 Föreningen tilldelades hedersutmärkelsen ”Årets Folkpark”

1996 sålde Föreningen Folkets Park fastigheten till Örebro Kommun. Föreningen Folkets Park är därefter hyresgäst i parken som den en gång byggde.

Mer information

I samband med Föreningens 100 års jubileum 2002, utgavs en jubileumsskrift för Folkets Parks 100 – åriga historia.
Denna skrift finns att köpa hos Föreningen Folkets Park för den intresserade.

Bli andelsägare i Folkets Park Örebro

Både fysiska och juridiska personer kan bli andelsägare i Folkets Park Örebro.

Andelsägarskapet har många fördelar, andelsägare erhåller rabatter på hyra av lokaler, utrustning och inträden till evenemang som Folkets Park arrangerar. Vidare ger det rösträtt på årsstämman och möjlighet att påverka föreningens framtid.

Kostnaden för en andel är 100:- och det går att köpa så många andelar man vill.

Juridiska personer skall delta med minst 10 andelar.

Ansökan om andelsägarskap skall skickas skriftligen via post eller e-post till Folkets Park Örebro och skall innehålla:

 • Namn på personen/organisationen
 • Person-/organisationsnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Uppgift om hur många andelar som önskas köpa

Ansökan kan med fördel skickas till info@brunnsparken.com

Andelsägarskapet registreras på den dag betalningen inkommit till Folkets Park Örebro.

Styrelsen 2023/2024

Styrelse vald vid årsstämma 2023-05-04

Lars-Erik SotingOrdförande
Socialdemokraterna
Hans NoreliusVice ordförande
Privat andelsägare
Heléne StuxgrenSekreterare
Cecilia RoseOrd. ledamot
Handels avd11
Kenth SigfridssonOrd. Ledamot
Jakob BrönnumOrd. ledamot
Margareta HedinSuppleant
Sofia TyneliusSuppleant