Här kan du beställa presentkort och få dem hemskickade med post.

Innan du klickar på knappen skicka, betala in beloppet till angivet bankgiro 5404-5257, Ange “PRESENTKORT” som meddelande.

Du kan välja fritt vilken valör det ska vara på presentkortet.

Återbetalning av för högt belopp på presentkort sker ej, kontant tillägg för ett lägre belopp på presentkortet är alltid möjligt.

Entrépriset på våra danser är:
200 kr Lördag/helgdag
240-250 kr för nonstop
120 kr Trivseldans tisdagseftermiddagar.
Presentkortet är giltigt två (2) år från utfärdandedatum.
Hanteringstid är 3-5 arbetsdagar plus en dags postgång.

Ex på beställning:

Namn:
E-post:
Valör:
Summa till bg:
Namn och adress:
Johan Johansson
johan.johansson@gmail.com
4 kort – 1 på 100 kr, 1 på 180 kr, 2 på 160 kr
600 kr
Johan Johansson
Storgatan 8
692 48 Hallsberg